Pomoc dla "Search courses"

Instalacja programu, podstawowe funcje i składowe pakietu, typy ćwiczeń.

Wyszukiwanie i korzystanie z gotowych aplikacji. Tworzenie materiałów dydaktycznych online. Tworzenie klas, udostępnianie ćwiczeń uczniom.