Celem prezentacji jest przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym regionie poprzez upamiętnienie polskich nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy w latach 1929-1939, niejednokrotnie z narażeniem życia, walczyli o utworzenie i funkcjonowanie polskich szkół na Warmii.