Celem  kursu jest zapoznanie uczestników z wybranymi, najważniejszymi krajowymi katalogami OPAC i bazami bibliograficznymi oraz poznanie sposóbów wyszukiwania w wybranych źródłach informacji.

 

Celem kursu jest przedstawienie  zasad gromadzenia, ewidencjonowania i opracowania formalnego dokumentów dźwiękowych, elektronicznych i filmów.

Celem kursu jest nabycie umiejętności opracowania rzeczowego książek. Uczestnicy poznają:

  • opis rzeczowy w JHP Biblioteki Narodowej,
  • działanie kartotek wzorcowych w katalogach bibliotecznych, pola formatu MARC21 opisu przedmiotowego