Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu korzystania z katalogu elektronicznego biblioteki. Tematyka kursu obejmuje najważniejsze zasady dotyczące korzystania z katalogu, strategie wyszukiwania, możliwości konta.